1. มีปีกเกจจำหน่ายราคา 300 กับ 500
  2. ชุดเทพขั้น 5 ขาย 300 ทรู
  3. ขายชุดนางฟ้าฤดูร้อน
  4. ขายชุด คนเป่าขลุ่ย

สถานะเซิฟเวอร์

ออนไลน์

มีชุดอัศวิน

มีชุดเทพขั้น 5

มีชุดคนเป่าขลุ่ย